//
Skrýt nabídku

Systém managementu kvality ve VÚV TGM, v. v. i.

VÚV TGM, v. v. i., disponuje laboratořemi, které jsou posouzeny podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025, jimž bylo Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), uděleno Osvědčení o akreditaci nebo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Tento systém managementu kvality je dokumentován v příručkách kvality těchto laboratoří, které jsou tvořeny vnitřními organizačními jednotkami ústavu.

VÚV TGM, v. v. i., je zároveň uživatelem pokusných zvířat podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů, který disponuje zařízením uživatele pokusných zvířat.