//
Skrýt nabídku

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, (dále jen „správce“) chrání veškeré osobní údaje poskytnuté identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou (dále jen „subjekt údajů“) před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy. Těmi jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (účinné od 25. 5. 2018, dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“), adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

V souladu s čl. 38 odst. 4 obecného nařízení se mohou subjekty údajů obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného nařízení na pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO), který v souladu s čl. 37 až 39 obecného nařízení rovněž spolupracuje s dozorovým úřadem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), a působí jako kontaktní místo pro tento dozorový úřad. Pověřenec však v rámci ústavu nebyl jmenován.

Doporučený kontakt pro subjekty údajů při jakékoli komunikaci s ústavem ve věci ochrany osobních údajů:

  • Ing. Kateřina Poláková
  • Telefon: +420 220 197 381
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.