//
Skrýt nabídku

Základní informace

Areál VÚV TGM, v. v. i., v PrazeVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl zřízen jako jeden z prvních vědeckých ústavů v samostatné republice Čechů a Slováků. Ústav byl založen jako Státní ústav hydrologický usnesením ministerské rady z 19. prosince 1919. Po roce 1989 byl ústav převeden do působnosti nově vzniklého Ministerstva životního prostředí a od roku 1993 začal fungovat jako jeho příspěvková organizace. Jako veřejná výzkumná instituce byl VÚV TGM, v. v. i., zřízen opatřením č. 12/06 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce ze dne 12. prosince 2006. Do Rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ústav zapsán dne 1. ledna 2007.

Tištěná prezentace ústavu (0,73 MB, Adobe Acrobat dokument)

Účel, ke kterému je VÚV TGM, v. v. i., zřízen, vyplývá ze zřizovací listiny a jsou jím výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu.

Výzkumná činnost VÚV TGM, v. v. i., se odehrává především v oblasti hlavní činnosti ústavu, ale nezanedbatelná je i odborná práce prováděná v oblastech další činnostijiné činnosti podle zřizovací listiny. Výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany vod, protipovodňové prevence a také hospodaření s odpady a obaly. Neméně důležité jsou i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů.

Zázemí ústavu se nachází na třech pracovištích, a to na pražském pracovišti, které je zároveň sídlem veřejné výzkumné instituce, a na pobočkách v Brně a v Ostravě. Odbornou činnost ústavu na těchto pracovištích zajišťuje sedm výzkumných odborů.

Sídlo ústavu:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Podbabská 2582/30

160 00 Praha 6

Identifikátor datové schránky: tqepb8z

IČ: 00020711

DIČ: CZ00020711

Bankovní spojení:

Komerční banka Praha 6

Čísla účtů: 32931061/0100, 174-32931061/0100, CZ5401000001232888750267