//
Skrýt nabídku

Orgány VÚV TGM, v. v. i.

V souladu s částí pátou zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů jsou orgány veřejné výzkumné instituce ředitel (§ 17), rada instituce (§ 18) a dozorčí rada (§ 19).