//
Skrýt nabídku

Kontakty

VÚV TGM, v. v. i., poskytuje informace podle zákonů č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu daném povinnostmi vyplývajícími z citovaných zákonů, pokud se VÚV TGM, v. v. i., týkají.