//
Skrýt nabídku

Oddělení provádí mikrobiologické analýzy povrchových a odpadních vod, hydrobiologické hodnocení jakosti povrchových vod a ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů. Zabývá se vývojem, zaváděním a ověřováním nových ekotoxikologických metod a postupů vhodných pro rutinní využití ve vodohospodářské praxi. Významnou činností je rozvoj metod a postupů sledování havarijních úniků znečištění v rámci systému včasného varování.