//
Skrýt nabídku

Zkoušení vodohospodářských zařízení

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) je držitelem Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) (zkušební laboratoř č. 1492). V roce 2006 získala akreditaci pro zkoušku účinnosti čištění podle normy ČSN EN 12566-3 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel.

Osvědčení o akreditaci (0,61 MB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha osvědčení o akreditaci (4,3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení je akreditována k následujícím zkouškám:

  • stanovení vybraných parametrů a výpočet účinnosti čištění ČOV podle zkušebního postupu ZLVZ1 (ČSN EN 12566-3, příloha B),
  • stanovení obsahu zbytkového oleje z odlučovačů lehkých kapalin za maximálního odtokového průtoku podle zkušebního postupu ZLVZ2 (ČSN EN 858-1, kap. 8.3.3 + změna A1),
  • stanovení obsahu zbytkového oleje z lapáků tuku za maximálního přípustného průtoku vody podle zkušebního postupu ZLVZ3 (ČSN EN 1825-1, kap. 8.5),
  • stanovení vybraných parametrů a výpočet účinnosti čištění ČOV pro 2. stupeň čištění (tj. za septikem) podle zkušebního postupu ZLVZ4 (ČSN EN 12566-6, příloha A).

Výstupy výše uvedených zkoušek jsou vždy Protokol o zkoušce s odkazem na akreditaci zkušební laboratoře a Zpráva ze zkoušení.

Lapáky tuku a odlučovače lehkých kapalin

Ve zkušební hale v pražském areálu VÚV TGM, v. v. i., je možné provádět testování lapáků tuku a odlučovačů lehkých kapalin do maximálního průtoku 3 l/s. Zařízení s vyšším průtokem je možné testovat u zákazníka.

Zkoušku tohoto typu lze obvykle provést za jeden až dva dny, přičemž doba trvání zkoušky je dána velikostí zařízení a průtokem. Do zařízení je přiváděn maximální návrhový průtok pitné vody a vypočtené množství oleje. Parametry vody, oleje, stejně jako přesné sestavení testovací aparatury, jsou dány normou.

Domovní ČOV

Zkoušky domovních ČOV je možné provádět pouze ve zkušební hale v pražském areálu VÚV TGM, v. v. i.

Zkouška účinnosti čištění domovních ČOV je dlouhodobá a trvá 38 týdnů bez doby na stabilizaci biomasy (zapracování čistírny). V průběhu zkoušky se sleduje chování čistírny za jmenovitého zatížení, přetížení, při nízkém zatížení i při nepatrném zatížení. Zkouší se rovněž reakce čistírny na hydraulické nárazy a na výpadek elektrického proudu.

Analytickou koncovku těchto zkoušek zajišťují ostatní oddělení Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV), a to především Technologická laboratoř.

Podle požadavků zákazníka zajišťuje laboratoř rovněž zkoušky malých vodohospodářských zařízení a ověřuje funkce zařízení k čištění odpadních vod, k úpravě pitných vod a ke zpracování kalů a sedimentů, a to formou poloprovozních pokusů a testů. Je možné provést i testování malých ČOV, posouzení stavu a funkce již provozovaných ČOV atd.

  • Vedoucí laboratoře: Ing. Jana Čapková
  • Telefon: +420 220 197 300
  • Mobilní telefon: +420 778 752 220
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.