//
Skrýt nabídku

Nabídka analýz

Rozšířený filtr

Pracoviště Laboratoř Název zkušebního postupu / metody Matrice / odebíraný materiál Akreditace / posouzení
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/1, Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) (241) Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky a výpočet účinnosti čištění ČOV z naměřených hodnot vybraných parametrů voda odpadní Akreditovaná metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/1, Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) (241) Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky a výpočet účinnosti čištění ČOV z naměřených hodnot vybraných parametrů kal Akreditovaná metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/1, Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) (241) Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky a výpočet účinnosti čištění ČOV pro 2. stupeň čištění z naměřených hodnot vybraných parametrů voda odpadní Akreditovaná metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/1, Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) (241) Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky a výpočet účinnosti čištění ČOV pro 2. stupeň čištění z naměřených hodnot vybraných parametrů kal Akreditovaná metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) spektrofotometricky voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) spektrofotometricky voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) spektrofotometricky voda podzemní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) zřeďovací metodou a metodou pro neředěné vzorky voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) zřeďovací metodou a metodou pro neředěné vzorky voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) zřeďovací metodou a metodou pro neředěné vzorky voda podzemní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky voda pitná Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky voda podzemní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky kal tekutý Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky sediment Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení amonných iontů (NH4) spektrofotometricky a amoniakáního dusíku (N-NH4) výpočtem z naměřených hodnot voda odpadní Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení amonných iontů (NH4) spektrofotometricky a amoniakáního dusíku (N-NH4) výpočtem z naměřených hodnot voda povrchová Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení amonných iontů (NH4) spektrofotometricky a amoniakáního dusíku (N-NH4) výpočtem z naměřených hodnot voda pitná Akreditovaná a posouzená metoda
Praha Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242) Stanovení amonných iontů (NH4) spektrofotometricky a amoniakáního dusíku (N-NH4) výpočtem z naměřených hodnot voda podzemní Akreditovaná a posouzená metoda