//
Skrýt nabídku

Odběry vzorků

V rámci nabídky analytických prací mohou pracovníci zkušebních laboratoří ústavu zpracovávat plány vzorkování a provádět akreditované a/nebo posouzené odběry vzorků těchto matric:

  • odpadních vod (manuálním nebo automatickým způsobem),
  • povrchových vod,
  • podzemních vod,
  • pitných vod,
  • půd,
  • zemin,
  • pevných kalů,
  • tekutých kalů,
  • sedimentů a
  • vodních makrofyt.

Přehled rutinních vzorkovacích prací, které nabízíme, je formou databáze uveden zde.