Pracoviště Praha
Laboratoř Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/1, Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení (ZLVZ) (241), Praha
Kontaktní osoby

  • Ing. Miroslav Váňa
  • Telefon: +420 220 197 371
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Typ stanovení Zkoušení vodohospodářských zařízení
Skupina stanovení
Podskupina stanovení
Právní předpis
Detail právního předpisu
Název zkušebního postupu / metody Stanovení nerozpuštěných látek gravimetricky a výpočet účinnosti čištění ČOV z naměřených hodnot vybraných parametrů
Označení zkušebního postupu / metody ZLVZ1
Předmět stanovení / identifikace (detekce) / posouzení bakterie koliformní, bakterie koliformní termotolerantní, spotřeba kyslíku biochemická (BSK5), dusík amoniakální (N-NH4+), dusík celkový (Nc), dusík dusičnanový (N-NO3-), dusík dusitanový (N-NO2-), konduktivita elektrická, enterokoky intestinální, Escherichia coli, fosfor celkový (Pc), fosfor fosforečnanový (P-PO43-), spotřeba kyslíku chemická dichromanem draselným (CHSKCr), kapacita neutralizační kyselinová (KNK4,5), kyslík (O) rozpuštěný, látky nerozpuštěné sušené při 105 °C (NL105), látky nerozpuštěné zbytek po žíhání při 550 °C (NL550), pH, účinnost čištění ČOV, teplota vody, index kalu objemový
Metoda (technika) stanovení / identifikace gravimetrie, výpočet
Matrice / zkoušený materiál kal
Technická norma / postup ČSN EN 12566-3+A2:2014, příloha B, ČSN EN 872, ČSN EN 12566-3, příloha B
Možnost provádění zkoušky mimo stálé prostory laboratoře Ne
Akreditace / posouzení Akreditovaná metoda
Číslo akreditované metody 1
Číslo posouzené metody
Možnost předání mezi pracovišti