Pracoviště Praha
Laboratoř Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV) - 240/2, Oddělení základního chemického rozboru (242), Praha
Kontaktní osoby
  • Ing. Lenka Smetanová
  • Telefon: +420 220 197 317
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Ing. Miroslav Váňa
  • Telefon: +420 220 197 371
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Typ stanovení Základní chemický rozbor
Skupina stanovení
Podskupina stanovení
Právní předpis
Detail právního předpisu
Název zkušebního postupu / metody Stanovení nerozpuštěných látek (NL105, NL550) a ztráty žíháním nerozpuštěných látek gravimetricky
Označení zkušebního postupu / metody ZCH3
Předmět stanovení / identifikace (detekce) / posouzení látky nerozpuštěné sušené při 105 °C (NL105), látky nerozpuštěné zbytek po žíhání při 550 °C (NL550)
Metoda (technika) stanovení / identifikace gravimetrie
Matrice / zkoušený materiál voda podzemní
Technická norma / postup ČSN EN 872, ČSN 75 7350
Možnost provádění zkoušky mimo stálé prostory laboratoře Ne
Akreditace / posouzení Akreditovaná a posouzená metoda
Číslo akreditované metody 3
Číslo posouzené metody 3
Možnost předání mezi pracovišti