//
Skrýt nabídku

Zjišťování a hodnocení stavu vod a plánování v oblasti vod

Předmětem naší nabídky v rámci této oblasti jsou (formou spolupráce napříč výzkumnými odbory) metodické a další činnosti pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. Nabízíme zpracování metodických postupů a jejich aplikace, vývoj a aplikace výpočetních nástrojů (bilanční, simulační a optimalizační modely) a dalších podkladů.