//
Skrýt nabídku

Příprava právních předpisů a technických norem

  • Odborná podpora státní správy a spolupráce při tvorbě právních předpisů v oblasti vodního a odpadového hospodářství,
  • účast v Technických normalizačních komisích (TNK) při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ),
  • posuzování technických norem,
  • odborná podpora při přípravě prováděcích předpisů zákona o vodách,
  • analýzy návrhů nových a stávajících zákonů a vyhlášek z hlediska vodního hospodářství a ochrany vod,
  • připomínkování a příprava právních předpisů a technických norem v oblasti odpadového a obalového hospodářství.