//
Skrýt nabídku

Hospodaření s odpady a obaly

  • Monitoring a zpracování studií pro hodnocení způsobů nakládání s komunálním odpadem v obcích,
  • studie oběhu a dalšího využití obalů,
  • navrhování, vytváření a zavádění nástrojů prevence vzniku odpadů,
  • navrhování a posuzování způsobů nakládání sodpady a obaly, popř. jejich využívání, včetně metod pro nakládání s odpady, obaly a obalovými odpady,
  • vzorkování a rozbory směsných komunálních odpadů,
  • hodnocení kvality tříděných složek komunálních odpadů,
  • příprava právních předpisů a technických norem,
  • provoz informačních internetových stránek Centra pro hospodaření s odpady (CeHO).