//
Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů2022Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod2022Ing. Jiří Dlabal
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprav kartografických výstupů včetně vazby na OPŽP2022Ing. Tomáš Fojtík
Dopady emisí z atmosférické depozice na vodní prostředí v modelových povodích se zohledněním klimatických podmínek2022Mgr. Silvie Semerádováhttps://heis.vuv.cz/projekty/atmosferickadepozice/
Hodnocení trendů v koncentracích chemických a fyzikálně-chemických ukazatelů stavu povrchových vod2022Ing. Martina Dubská
Identifikace zdrojů původu a množství znečištění (především PAU, těžkých kovů a dusíku) ve vodě2022Mgr. Silvie Semerádováhttps://www.centrum-voda.cz/
Možnost využití satelitních dat ve vodním hospodářství2022Ing. Václava Maťašovská
Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě2022Mgr. Lucie Jašíková Ph.D.
Podklady pro hodnocení podle ČL. 15 Směrnice 2000/60/ES2022Ing. Petr Vyskočhttps://heis.vuv.cz/projekty/rsv
Podpora účasti ČR v aktivitách Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)2022Ing. Jiří Dlabal
Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko - německé komise pro hraniční vody2022Mgr. Lucie Jašíková Ph.D.
Podpora činností v procesu plánování v oblasti vod v roce 20222022Mgr. Silvie Semerádová
Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu2022Ing. Petr Vyskočhttps://www.centrum-voda.cz
Provoz GIS VÚV2022Ing. Tomáš Fojtík
Provoz HEIS VÚV2022Ing. Jiří Picekhttps://heis.vuv.cz
Reporting emisí do vodního prostředí2022Mgr. Silvie Semerádová
Reporting koupacích vod - aktualizace vymezení2022Ing. Tomáš Fojtík
Rozšíření aplikace pro odovlivňování sledovaných průtokových řad o modul pro stanovení bilančních stavů a o exportní modul pro nadefinované sestavy výstupů o užívání vody.2022Ing. Jiří Dlabal
Udržitelnost: VODA PRO PRAHU2022Mgr. Aleš Zbořil
Udržitelnost: Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice2022Ing. Václava Maťašovskáhttp://www.dibavod.cz/201/vyuziti-metod-dalkoveho-pruzkumu-zeme-pro-monitoring-stavu-a-kvality-koupacich-mist-v-ceske-republice.html