//
Skrýt nabídku

Časopis VTEI

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

ISSN 0322–8916

on-line ISSN 1805-6555

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným výzkumným ústavem již od roku 1959. Od roku 1999 do poloviny roku 2015 vycházely VTEI jako příloha měsíčníku Vodní hospodářství a zaměřovaly se především na výsledky výzkumu v oblastech voda a odpady. Od čísla 4–5/2015 opět vycházejí v novém grafickém provedení jako samostatný a respektovaný moderní časopis.

Časopis je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Bližší informace jsou uvedeny na samostatných internetových stránkách časopisu VTEI.