//
Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace hydrologického modelu pro příhraniční oblast Hrádku nad Nisou a Frýdlantského výběžku Libereckého kraje.2022Ing. Adam Vizina Ph.D.
Aktualizace národních plánů povodí2022RNDr. Hana Prchalová
Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku vyvolaných sítí pozemních komunikací2022Ing. Luděk Strouhal Ph.D.
Cli OP Thaya ATCZ236_Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje2022Ing. Adam Vizina Ph.D.
Databáze o jakosti surové vody podle vyhlášky č.428/2001 Sb.2022Ing. Anna Hrabánkováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/jakostsurovevody/default.asp
Doplnění aplikace EvapoSat na doménu Evropy2022Ing. Irina Georgievová
Hodnocení vlivu rychlosti vody ve VD Hněvkovice a Kořensko při povodni, stabilita dna a břehů,silových účinky ledu a možné ohrožení objektu ČS Hněvkovice na VD Hněvkovice a objektů vypouštěníodpadních vod přes výpustný objekt Kořensko2022Ing. Pavel Balvín
Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavební stupeň Děčín v roce 20222022Ing. Jiří Procházka
Hydrologické aspekty intenzifikace výroby RAS (rozpuštěné anorganické soli) v Lučebních závodech Draslovka a. s. Kolín2022Ing. Adam Beran
Hydrologický monitoring rašelinných biotopů 2022 - 20242022Ing. Martin Vokoun
Komplexní analýza eroze pro současné i budoucí klima a adaptačních strategiích sustes a dopady na vodní režim a dostupnost vodních zdrojů2022Ing. Eva Melišová
Kontaminace horninového prostředí2022Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Kontrolní povodňové vlny TPV 10 000 na Lužické Nise a Lomnici2022Ing. Martina Peláková
Koordinace2022Ing. Adam Vizina Ph.D.https://www.perun-klima.cz/
Kvantitativní odhad rizik hydrometeorologických jevů a jejich očekávaných změn v průběhu 21. století2022Ing. Roman Kožín
Meziboří2022Doc.RNDr. Zbyněk Hrkal CSc.
Modelové posouzení dopadů adaptačních opatření v krajině na vodní režim v návaznosti na DC 2.1 a volba rajonizace území z pohledu vhodnosti typů adaptačních opatření2022Ing. Luděk Strouhal Ph.D.
Modernizace rejd PK Modřany - fyzikální model - doplňující měření2022Ing. Jan Hlom
Návrh adaptačních opatření, posouzení jejich přínosu na úrovni ČR včetně jejich pilotních realizací a ověření jejich účinnosti na již běžících experimentech2022Ing. Adam Beran
Odborná spolupráce při aktualizaci podkladů o dostupnosti vody v lokalitě Temelín pro NJZ ETE2022Ing. Adam Vizina Ph.D.