Skrýt nabídku

Výsledky 2. veřejné soutěže programu TA ČR Prostředí pro život

22. 6. 2020

Technologická agentura České republiky (TA ČR) dne 19. 6. 2020 vyhlásila výsledky 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy), která byla vyhlášena dne 27. 11. 2019.

Jako hlavní uchazeč uspěl ústav v případě projektu Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (SS02030027).

Jako další účastník uspěl ústav v těchto projektech:

  • Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (SS02030008)
  • Centrum pro krajinu a biodiverzitu (SS02030018)
  • Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku (SS02030040)

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u těchto návrhů projektů (0,18 MB, Adobe Acrobat dokument).